5 trendů designu dopravníků pro rok 2020

Technologie jsou stále vyspělejší a systémy výroby “štíhlejší” a chytřejší. Tomuto trendu samozřejmě podléhají i průmyslové dopravníky. Obrovské a objemné dopravníky s nadměrnými hnacími válci a velkými průmyslovými motory z výroby pomalu mizí a stávají se již spíše pozůstatkem minulé éry.

Dnešní dopravníky jsou elegantní, efektivní a flexibilní a více se hodí i do menších provozů. Zvládají řadu úkolů, které nesouvisí pouze s přesunem produktu z jednoho místa na druhé. Jak se projektování a technologie dopravníků vyvíjí, objevuje se v této oblasti mnoho nových trendů.

Inteligentní materiály pro dopravníky

V našem neustále se měnícím světě jsou pokročilé materiály samozřejmostí. Totéž lze jistě říci o současných inteligentních materiálech, které se již standardně využívají v dnešních výrobních a zpracovatelských závodech. Vývoj nových materiálů je v průmyslu všudypřítomný a je to patrný i u pásových dopravníků. Ty se zmenšují a zefektivňují, přičemž se ale zvyšuje jejich kapacita a funkčnost. Není tedy divu, že z tohoto vývoje profitují hlavně výrobci asynchronních pohonů pro tyto dopravní systémy. Společnosti vyrábějící dopravníky mohou nabídnout nové modely, které mají motor i ovladač zabudovaný v jednom modulu. Potenciální využití dnešních inteligentních motorů a ovladačů s dopravníkovými systémy je téměř neomezené. V posledních letech došlo k mnoha změnám v konstrukci dopravníků, které umožňují dopravníkům zabrat v provozech méně místa a tento trend bude pokračovat.

Chytřejší motory pro všechny typy dopravníků

Dopravníky s motory hnacích bubnů (které obsahují motor uvnitř hnací kladky dopravníku) jsou v dnes ve výrobních podnicích k vidění stále častěji. Konstrukce dopravníku se již neomezuje pouze na ty s hnacími bubny velkého průměru. Motory hnacích bubnů jsou k dispozici také pro plastové modulární pásové dopravníky. Tyto hnací bubny jsou na vnějším průměru opatřeny řetězovými kolečky, které zabírají se spodní stranou plastového modulárního pásu. Jedná se o rozšíření technologie používané po celá desetiletí při navrhování a stavbě motorizovaných válečkových dopravníků. Jak se tato technologie vylepšuje, mohou těžit z použití motorů s vnitřními hnacími bubny i další typy dopravníků. Například řetězové dopravníky. Snižují celkovou výšku a délku dopravníku, ale současně zlepšují i energetickou a mechanickou účinnost hnacích bubnových motorů.

Nové konstrukce průmyslových dopravníků

Kompaktnějšími se stávají i dopravníkové systémy, které přepravují produkty na paletách, nebo které s paletami manipulují. Přenosy mezi dopravníky racionalizují výrobu, využívají změnu směru i palety se spojovacími prvky. Zařízení pro určování polohy palet včetně dorazů, lokalizaci a rotaci jsou kombinovány do modulů “all-in-one”. Tím se snižuje počet samostatných zařízení po délce dopravníku. Díky tomu zaberou ve výrobních halách méně prostoru. Inovace designu přinesly i asynchronní paletové dopravníky, které umožňují recirkulaci palet. K recirkulaci prázdné palety zpět na začátek linky bylo dříve zapotřebí samostatných dopravníků i vertikálních přepravních jednotek. Nyní to však lze provést vše na jednom dopravníku.

Dopravníky s definovanými, ale flexibilními účely

V budoucnu bude stále běžnější najít dopravníky vybavené kromě detektoru kovů i světelnými panely nebo zařízeními pro měření váhy, šířky a výšky. Novým trendem se stávají dopravníky s nastavitelnou šířkou, a stále více jsou žádané i multifunkční dopravníky pro různé délky a šířky produktů. „Registrujeme více požadavků na dopravníky určené pro konkrétní úkol, které musí být schopny zpracovat zároveň více produktů různých velikostí,“ říká Miroslav Vancl, hlavní technolog společnosti JVM Metal.

Dopravníky jsou, stejně jako současný průmysl, stále chytřejší

Nové trendy a inovace v průmyslové automatizaci ovlivňují vývoj a potřeby výrobců dopravníkových systémů. Kromě zvýšené funkčnosti motorů a ovladačů jsou dopravníky doplňovány o další technologie. V průmyslu má stále místo “první generace” dopravníků, které jednoduše přesouvají produkt z bodu A do bodu B. Stále více se ale zvyšuje poptávka po dopravních prostředcích, které mohou komunikovat s ostatními zařízeními a roboty na lince. To vše umožňuje vývoj softwaru, hardwaru a pokrok v informatice

Pět nejvýznamnějších trendů ve vývoji pásových dopravníků pro rok 2020 se v následujících letech potká s novinkami v technologickém vývoji. Jdou ruku v ruce s trendy průmyslové automatizace