Dopravníky s detektory kovů

Pásové dopravníky s tunelovými detektory kovů nacházejí uplatnění tam, kde je nutné, aby ve finálním produktu nezůstala žádná kovová částice.

Tunelový detektor kovů je osazen na speciální konstrukci dopravníku, která je uzpůsobena vlastnostem detektoru. V případě, že detektor kovů zaznamená na páse kovovou součást, zastaví dopravníkový pás.

Tunelový detektor kovů má nastavitelnou sílu detekce lze nastavit dle typu materiálu.

Využití tunelových detektorů:

Dopravník s tunelovým detektorem kovů lze kombinovat s magnetickou separací, která kovové částice odstraní. Detektor kovů, pak slouží pouze jako kontrola.

  • Kontaktní formulář

    Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
    Souhlas