Nedoceněný pomocník | dopravníkové systémy ve výrobním průmyslu

Bez robotizace a automatizace výrobních linek si dnes strojírenství, elektrotechniku nebo automobilový průmysl už nedovedeme představit. Dopravníky, které jsou jednou ze základních věcí moderního automatizovaného průmyslu, zefektivňují výrobu už více než 100 let. Henry Ford je považován v této oblasti za průkopníka. Moderní dopravníky dnes přepravují vše. Od automobilových dílů po sushi. Zatímco dopravní pás je v zásadě jednoduchý mechanismus, promyšleně navržený pásový systém už maličkostí není. Jde o nezbytnou součást produktivity a především vyšší efektivity výroby.

Od pásu k montážní lince

Bylo to v roce 1913, když společnost Ford Motor Company použila systém pásové výroby, aby urychlila produkci automobilů. Dopravní pásy umožnily vznik výrobní montážní linky. Před revolucí Fordu byla tato technika používána při těžbě uhlí nebo na jatkách při bourání masa. Moderní systémy fungují na podobných základech jako rané koncepce Fordu. Zásady účinnosti stále platí, ale technologie je rychlejší a automatizovanější. Odvětví, která spoléhají na dopravníky, jsou rozmanitá. Sklady, sjezdovky a výrobní montážní haly jsou jen některé z příkladů, které se orientují na tento typ technologie.

Moderní montážní linky

Stejně jako v době Henryho Forda se dodnes používají montážní linky k urychlení výroby. První systémy se při plnění úkolů spoléhaly na sílu větru a vody, případně lidskou nebo zvířecí pomoc. Moderní dopravníky ve většině případů používají k pohonu elektromotory.  V prostředích s vysokým rizikem výbuchu se občas využívají pneumatické či hydraulické pohony. Mnoho současných továren je plně automatizovaných. Stroje, počítače a roboti dokončují většinu úkonů. Automatizace dala montážním linkám vyšší rychlost a snížila chybovost ruční práce. Počítače a laserové systémy posunuly výrobu na místa, která si dokázali představit jen opravdoví vizionáři. Špičkové montážní linky jsou neuvěřitelně efektivní díky své všestrannosti, kdy lze systémy rychle přenastavit, aby je bylo možné měnit pro rozličné druhy výroby. Tato úroveň přizpůsobení umožňuje továrnám měnit technologii v závislosti na poptávce po součástkách a produktech.

Inteligentní pásové dopravníky

Pásové dopravníky nejsou určeny pouze pro výrobní provozy. V současné době, kdy je na vzestupu především e-commerce, se sklady při přemisťování produktů spoléhají na vylepšené pásové dopravní systémy. Sofistikované skladové dopravníky pomáhají s tříděním, umístěním, zarovnáním nebo dokonce identifikací předmětů na pásu. Dnes již pod slovem dopravník nelze spatřovat jen čistě mechanické zařízení, ale naopak vysoce elektrifikovaný systém, který v mnoha případech lze označit za inteligentní prvek technologie výroby