Funkce balíkového sorteru

JVM SORTING SYSTÉM

1.Vložení zásilky

A) Obsluha pokládá zásilky na vstupní pásový dopravník
B) Zásilky přijíždí po stávající dopravníkové trase

 • Senzorika a automatické řízení vytvoří mezi balíky potřebné mezery

2. Získání informací o zásilce

Díky automatické čtecí bráně, získá systém informace o dané zásilce z čárového kódu na obalu

 •  Čtení kódů probíhá kontinuálně bez zastavování
 • Možnost čtení kódů ze všech směrů
 • Čtení i hůře čitelných kódů
 • Možnost přesného vážení
 • Možnost vyfocení zásilky
 • Informace o balíku putují do nadřazeného systému, který rozhodne kam má zásilka odbočit.

3.Odbočení zásilky

 • Unikátní kuličkový třídící modul přesouvá zásilky rovně, vpravo, nebo vlevo
 • Přesun probíhá bez zastavení zásilek při rychlosti až 1000 mm/s
 • Zásilky padají do sběrných košů na stranách modulů
 • Výška modulů je v několika variantách dle výšky sběrných košů
třídící sorter
 • Kontaktní formulář

  Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
  Souhlas