Jaké parametry zohlednit při výběru dopravníku?

Pásový dopravník je komplexní systém konstrukčních komponent, úchytů a prvků obstarávajících pohyb a přenos materiálu. Správná volba komponent a jejich dimenzování přispěje k bezchybnému provozu, vysoké produktivitě a prodlouží celkovou životnost dopravníku. A obráceně. Každé pochybení povede ke snížení životnosti komponent a celého systému. V horším případě i k rizikům havárie a odstávky. Na co se tedy soustředit?

Pás a jeho napětí v tahu

Každý pás má už z výroby určený rating napětí – tedy rozmezí, v jakých napětích může být používán v dopravníkovém systému. Dodržování správného napětí pásu v dopravníku mj. předchází nadměrnému tření komponent a jejich zbytečnému opotřebení. 

Napětí v tahu musí počítat s:

  • váhou přepravovaného materiálu
  • úhlem náklonu dopravníku
  • odporem napínacích válců
  • unašeči a dalšími prvky

Napětí v tahu se typicky vyhodnocuje coby provozní pevnost a udává v N/mm či v kN/m. Stejně tak se může vyhodnocovat odolnost celé nosné soustavy dopravníku a případně (odvozenými jednotkami) i napětí a odolnosti jednotlivých dílů. Někdy se uvádí pouze pevnost pásu. Vždy je ale nutné, aby pás, konstrukční komponenty i prvky, které obstarávají pohyb, operovaly v hodnotách odpovídajících celému systému dopravníku.

Tloušťka pásu

Upevňovací prvky pásového dopravníku jsou kalibrovány na určité rozpětí hodnot tloušťky pásu, a proto je nezbytné zvolit nejen správný materiál pásu, ale také jeho tloušťku. Jak ji však zjistit?

Změřit tloušťku pásu se zdá být snadné. Přece máte dokumentaci ne? Není to úplně pravda. Přestože dokumentaci máme, skutečnou tloušťku pásu v průběhu času ovlivní například opotřebení dopravníku. 

Tloušťku pásu je třeba měřit až po odstranění krytu pásu, který odděluje přepravovaný materiál od dopravníku a který se nepodílí na přímém tahu. Navíc se pás opotřebovává z horní i s dolní části neustálým kontaktem s materiálem a konstrukcí dopravníku. Proto je nezbytné vzít v potaz pouze skutečnou tloušťku pásu v místě, kde bude realizován nový spoj.

Průměr válců

Průměr válců je je významným faktorem při navrhování řešení pásových dopravníků. Je jedním z hlavních prvků, které ovlivňují typ pásu a konstrukci dopravníku. Obecně je dáno, že se stoupající zátěží na dopravníkový pás se zvětšuje průměr válců.

Konstrukce dopravníku

V závislosti na zatížení, nám nabízí možnosti volby mezi dopravníky s kluznou deskou pod pásem, které jsou vhodné pro přepravu lehčích pevných dílů a dopravníku s válečky pod pásem, které se využívají pro přepravu těžších materiálů .

Všechny tyto parametry Vám pomohou při výběru optimálního provedení konkrétního dopravníku. 

Nebo konzultujte výběr vhodného dopravníku s odborníky! [JVM metal s.r.o.]