Magnetická separace kovů: možnosti aplikace v dopravníkové lince

Magnetická separace kovů usnadňuje automatizaci napříč odvětvími. Ať jde o těžbu rud, zpracování odpadu či třeba potravinářský průmysl, vždy se uplatní polo/automatické řešení a vždy je dobré zvážit, nakolik plná automatizace zvýší výkonnost produkce a sníží personální náklady. Který konstrukční prvek a jaká technologie jsou pro Vás ty pravé?

 

Magnetické separátory jsou dostupné v několika konstrukčních variantách. Jejich nasazení záleží na náročnosti dané linky – typickými okolnostmi jsou:

 • prostupnost a další vlastnosti čištěného materiálu
 • průtok materiálu separátorem – zejména vrstva čištěného materiálu a plynulost průtoku
 • magnetické vlastnosti kovového separátu
 • množství kovu v materiálu
 • požadavky na automatizaci
 • požadavky na finální čistotu čištěného materiálu

 

V závislosti na těchto faktorech se volí technologie (feritové či neodymové magnety [NdFeB]), umístění na lince (nad dopravníkem či na jeho konci) a případně kombinace jednotlivých prvků. 

Magnetická deska s ručním čištěním

Konstrukční varianty magnetické separace kovů

Magnetická deska s ručním čištěním

 • deska zavěšená nad dopravníkem
 • nejjednodušší a nejlevnější provedení separátoru
 • vysoce náročná na ruční čištění
 • používá se v nenáročných provozech, kde se separuje jen malé množství kovových nečistot z lehce prostupných materiálů

Magnetická deska s čistícím plechem

 • obdoba magnetické desky s ručním čištěním – ovšem čištění už je usnadněno plechem, jehož posunem se očistí veškerý vyseparovaný materiál
 • velice jednoduchá konstrukce
 • vyžaduje manuální obsluhu při čištění
 • vhodný pro nenáročné provozy

Magnetická deska s automatickým čištěním

 • magnetická deska osazená pásem se zavěsí nad dopravník
 • magnet separuje kov od zbytku materiálu – neustále běžící pás kovový separát automaticky odstraňuje
 • nevyžaduje ruční zásahy při čištění
 • vhodná do automatizovaných provozů

Magnetický válec s oddělovací výsypkou

Magnetický válec pásového dopravníku

 • hnací válec na konci dopravníku je nahrazen magnetickým válcem, jenž  separuje kov
 • pod válcem je speciální výsypka, která oddělí magnetické a nemagnetické části
 • je možno instalovat na stávající dopravník, který se jen doplní magnetickým válcem a výsypkou
 • válec je samočistící, nevyžaduje ruční čištění a je vhodný pro automatizované provozy

Magnetický buben

 • magnetický buben je variantou magnetického válce, který není součástí dopravníku. 
 • magnetické jádro je statické – otáčí se pouze vnější plášť s unašeči
 • magnetické a nemagnetické části odděluje speciální výsypka
 • typicky se umisťuje za pásový dopravník nebo pod násypku stroje
 • dá se flexibilně přemisťovat v rámci linky
 • nevyžaduje ruční čištění, je vhodný pro automatizované linky

Linka pro magnetickou separaci kovů

Jaký separátor je nejlepší v konkrétních podmínkách?

Magnetická separace kovů nespočívá jen ve volbě jediného správného prvku. Spíš je to o nastavení celé linky, její rychlosti, kapacity a dalších provozních okolností. Prvky je možno umístit v různých úsecích. Sama separace se dá zefektivnit kombinací prvků nad dopravníkem a na konci dopravního pásu. 

Rádi s Vámi zkonzultujeme konkrétní podmínky provozu, nasazení optimální technologie, jednotlivých prvků, sestavení linky i dimenzování celého provozu tak, aby Vám linka plně sloužila s minimální obsluhou.

obratte-se-na-jvm-metal