Dopravníky v potravinářství: čím více požadavků, tím více možností

Potravinářství je z hlediska výroby dopravníků velmi specifickým oborem. Potravinářské dopravníky mají poměrně širokou škálu provozních požadavků. Jednotlivé provozní linky se z hlediska prostředí a přesunovaného zboží a materiálů velmi liší. Dopravníky musí být navíc snadno sanitovatelné a splňovat přísné hygienické normy.

Potravinářství zahrnuje nejen výrobu, ale i subdodávky, logistiku a prodej finálních produktů. Operuje s velmi rozmanitými produkty: 

 • se suchým i mokrým materiálem, 
 • s rozdílnými velikostmi produktů či surovin, někdy velmi velkými
 • se sypkým materiálem typu semínek
 • s různými teplotními prostředími adt.

Funkční provedení dopravníkové linky v potravinářství

Vysoké variabilitě transportu vychází vstříc nabídka dopravníkových řešení. Ta bez problémů obsáhne: 

 1. různé způsoby posunu:
  • pás; 
  • válečky; 
  • modulární pás;
 2. různé pohony:
 3. různá prostorová provedení:
  • vodorovné; 
  • šikmé; 
  • lomené; 
  • mobilní teleskopické dopravníky.

Modulární dopravník: zatáčka 180°

Doplňky a variace dopravníkových komponent

Aby z jednotlivých pracovních úseků vznikla linka, je třeba je pospojovat a doplnit dalšími prvky.

Prostorové doplňky

Prostorovým nárokům pohybu vycházejí vstříc dílčí řešení v podobě zatáček, stoupání a klesání. Specificky se dají začlenit různé přesuvny, křižovatky, výtahy a mobilní teleskopické dopravníky. A komplexní požadavky snadno odbaví kuličkový dopravník umožňující pohyb transportu všemi směry.

Funkční komponenty

Automatizuje se nejen výroba a transport, ale každý jeden prvek výrobní/dopravní linky. Základní informace zpracují čtecí brány. Rozličné produkty roztřídí sortery. Vážení na vstupu, výstupu i v průběhu zajistí vážicí systémy. Paletizaci i depaletizaci zvládnou k tomu určené moduly. Balení, pytlování, ovinování i páskování obstarají balicí stroje.

To všechno doplňuje příslušenství v podobě různých druhů bočního vedení, stojany, stěrky pásu, násypky, výsypky, přechody atd. Na klíč se dají postavit i komplexní pracovní úseky, na nichž se odehrává např. plnění či zdobení finálních produktů.  

Speciální provedení dopravníkových prvků

Specificky pro potravinářský průmysl se dopravníky upravují tak, aby odpovídaly konkrétnímu nasazení. Pásy se běžně realizují v PVC podobě. V tepelně náročných prostředích se dodávají s teflonovou úpravou. Výborným pomocníkem jsou modulární pásy, které umožňují dosušování transportu. Jinde zase poslouží unašeče upravené na míru přepravovanému materiálu. 

Požadavky na dopravník v potravinářské lince

 • použité materiály musí mít certifikát pro přímý styk s potravinami; 
 • realizace musí obsahovat veškeré certifikáty, potravinářské atesty a prohlášení o shodě (CE); 
 • usnadnění kompletní sanitace dopravníku (např. minimalizací spojení v ostrém úhlu, kde by ulpívaly nečistoty); 
 • otevřená konstrukce dopravníku, přístupná snadné sanitaci; 
 • rezuvzdorná realizace škálovaná na velmi vlhké prostředí; 
 • typicky celonerezové provedení 

 

Potravinářský dopravník pásový

Jak to řešit? Na míru!

Vzhledem k vysoké variabilitě provozních nároků je téměř nemožné vybavit potravinářský sektor unifikovaným řešením. Každá surovina, každý materiál a každý produkt vyžaduje jiné zacházení. Téměř nikdy nestavíte přímou linku z bodu A do bodu B, která pouze posouvá produkt. S přibývajícím počtem funkčních, prostorových a specifických prvků geometricky roste množina řešení. 

Chcete-li se dostat k optimálnímu řešení, konzultujte své požadavky a podmínky provozu přímo s výrobcem dopravníků. Zevrubně vás obeznámí s výhodami a nevýhodami každé varianty. Anebo vám rovnou připraví varianty projektu podle hlavních kritérií.

ziskejte-reseni-na-miru