Typické problémy dopravníků, které lze vyřešit nasazením kompozitních materiálů

Výkonnost výrobní linky je přímo úměrná jejímu nejslabšímu článku. Dopravníky jsou komponovány z mnoha dílčích částí, které se mohou stát pískem ve funkčním soukolí. Přitom mnohým problémům se dá předejít správnou volbou konstrukčních materiálů.

Typickými problémy dopravníků jsou:

  1. nekontrolovaný pohyb pásu
  2. sklouznutí pásu 
  3. zadírání se válečků 
  4. blokace

 

Nekontrolovaný pohyb pásu

Monitorování dopravního pásu, zásahy do pohybu přepravovaného materiálu, jeho usměrňování a opravy pohybu jsou zásadní pro efektivní výrobu. To dokáže narušit nekontrolovatelný (či spíše nekontrolovaný) pohyb pásu dopravníku. 

Vinou nekontrolovatelného pohybu pásu dochází ke ztrátě kontroly nad pohybem materiálu. Materiál je z pásu setřásán a samotný pás dopravníku se mnohem rychleji opotřebovává. Může docházet k dysfunkcím dopravníku, k narušením výrobní kapacity linky a k poruchám celého systému. Důsledkem je nutnost výrobních odstávek a následné údržby.

Sklouznutí pásu

Obecným problémem dopravníkových pásů je příliš vysoké, nebo naopak nedostatečně silné natažení pásu. Jestliže se například opotřebuje tažná kladka, ztrácí se trakce nutná k držení pásu, což ústí v jeho prokluzování, roztahování a jasně slyšitelné pískání. 

Opět musíte čelit situaci, která vyžaduje časově náročnou opravu hnací řemenice, kladky, tažného válce a opětovnou konfiguraci adekvátní tenze.

Zadírání se válečků

Typickým materiálem válečků válečkových dopravníků jsou kovy – nejčastějším ocel. Když některý z válečků v řadě začne drhnout, vytváří se na něm rozličné deformace včetně ostrých hran. Důsledkem je narušování dopravní cesty, poškozování přepravovaného materiálu a nebezpečné pracovní prostředí pro lidský personál. 

Časové a finanční ztráty plynoucí z dílčích problémů mohou značně překonat ztráty zapříčiněné dysfunkcí celého úseku dopravníku.

Blokace

Primárním účelem dopravníku je efektivní pohyb materiálu napříč výrobní linkou. Dojde-li k narušení této funkce, je ohrožena produktivita celého systému. Přitom špatně designované či neudržované dopravníky mají sklony k rozličným blokacím pohybu materiálu. Typicky se na nich podílejí ostré hrany, koroze dopravníkových částí a špatně designované změny směru na dopravníku. 

Blokace ústí v poškození přepravovaného materiálu, v riziko poškození samotného dopravníku a v riziko zastavení celé linky.

Kompozitní materiály: řešení i pro hotové realizace

Okamžitým řešením jmenovaných problémů je výměna poškozených částí. Jestliže se ovšem bavíme o výrobě či o jakémkoliv jiném byznysu, pak každá odstávka se rovná nejen nákladům ušlé příležitosti, ale také riziku degradace materiálu a ohrožení dobrého obchodního jména. Některé ze zmíněných problémů nesou i rizika ohrožení lidského zdraví.

Dané problémy je nutno řešit systémově a strategicky tak, aby se jejich výskyt minimalizoval   k nule případů. Jak pro výměnu nefunkčních součástí stávajícího dopravníku, tak při přípravě realizace nové dopravníkové linky je nanejvýš vhodné zvážit použití kompozitních materiálů. Ty jsou vysoce funkční alternativou dopravníků konstruovaných čistě z kovových materiálů. 

Pokročilé kompozitní materiály (pokročilé polymerní maticové kompozity) jsou vytvořeny ze dvou a více materiálů se vzájemně odlišnými vlastnostmi. Jsou vysoce sourodé, nicméně se charakteristiky jednoho každého materiálu neztrácí ve výsledném celku. Díky tomu vykazují atributy vhodné do náročného provozu dopravníkových linek.

Přednosti pokročilých kompozitů

  • odolnost vůči vlhkosti, vodě, teplu, korozi, mechanickému poškození a chemikáliím;
  • vysoká tuhost kombinovaná s pružností materiálu;
  • nízká hmotnost vůči tuhosti materiálu; 
  • speciální elektrické, elektricko-statické a magnetické vlastnosti;
  • relativně snadné zpracování.

 

Jedinou nevýhodou pokročilých kompozitů je jejich variabilita, která si v ničem nezadá s počtem možností sestavení konkrétní dopravníkové linky.