Údržba dopravníků: i těch bezúdržbových

Návratnost investice u technologie určuje i její životnost. Zvláště, když je řeč o pracovních strojích. Prodloužení životnosti stroje lze zajistit kvalitní údržbou. Čím více je stroj komplexnějším systémem, tím více musí být údržba systematická, plánovaná.

Dopravníky všech typů se už dnes navrhují jako bezúdržbové. Záměrem projektantů a výrobců je minimalizovat nutnost kontroly a údržby. Eliminovat lidský faktor a chybovost. Přesto jsou stále možnosti jak chránit tento investiční majetek vlastními silami. Jak na to?

Plánovaná údržba

Preventivní údržba se typicky provádí v nonstop provozech. Tam, kde se využívá velké množství dopravníků nebo celé integrované systémy. Nebo v náročných provozních podmínkách (prach, vlhkost, vysoké zatížení…), které samy ohrožují funkčnost zařízení. 

Pravdou ovšem je, že není rozumné vynechat plánování údržby ani u jednoduchých linek v optimálním prostředí. Amortizace je všudypřítomná. Budoucí prostředí provozu nelze zahrnout do návrhu a designu dopravníku. Jediné, čím se liší údržba mezi nenáročnými náročnými provozy, je frekvence a její rozsah.

Údržba podle skutečného stavu dopravníku

Údržbu podle aktuálního stavu spouštějí předem stanovené události. Což vyžaduje monitoring stavu dopravníku. A ten lze zajistit pomocí: 

 • pracovního či odborného personálu; 
 • čidel kritických hodnot na kritických místech linky; 
 • monitorování pásu, výrobní linky či produktu.

Po zjištění inicializační události by měl následovat postup daný technickým protokolem či podnikovou směrnicí. Cílem by měla být prevence rozsáhlejší poruchy, odstranění poruchové součásti, nebo součásti spějící k poruše. A následně ověření provedených opatření. Rychlost postupu rozhodne o tom, zda to bude ještě údržba běžná, či už údržba havarijní.

Havarijní údržba

Selže-li plán kontrol, údržba a kontrola, dochází k poruchám a haváriím. Někdy navíc dochází k haváriím i zásahem vyšší moci. Pro takové případy je nutné organizovat systémy rychlé odezvy:

 • co nejrychleji zamezit škodám na lidském zdraví a majetku; 
 • nahlásit havárii v případě úrazu odpovídajícímu útvaru rychlé pomoci; 
 • zastavit produkci;
 • dostat na místo kvalifikovaný personál; 
 • reportovat situaci managementu; 
 • dostat situaci znovu pod kontrolu.

Rizika selhání údržby

Při selhání údržby následují závady součástek, částí i celých linek. Taková situace přináší nečekané a nemalé výdaje:

 • náklady na opravu;
 • výdaje na nový majetek, kterým je nutno nahradit ten poškozený;
 • veškeré výdaje na odstranění havarijního stavu
 • ztráty ušlého zisku způsobené zastavením produkce; 
 • případně škody na lidském zdraví a životech.

Na co je vhodné nezapomenout při každé údržbě?

 1. Je vhodné kombinovat lidský prvek s automatizovanými systémy. Jejich nasazení vzájemně překrývat. Tak, aby v případě, kdy selže jeden, reagoval druhý.
 2. Rozumně dimenzovat kapacitu vytížení dopravníku v čase.
 3. Udržovat zásoby kritických dílů a součástek.
 4. Zjistit lze-li alespoň částečnou údržbu provádět za provozu, bez nutnosti zastavit linku.
 5. Vypracovat strategický plán údržby přímo pro konkrétní dopravník – optimálně po konzultaci s jeho výrobcem. Právě výrobce vás upozorní na možná úskalí pracovního nasazení v konkrétním provozu.