Válcování závitů

Hlavní předností válcování závitů je velká pevnost materiálu, která vzniká tvořením za studena.

Válcování závitů se provádí tak, že se mezi dva válcovací nástroje umístí obráběný kus. Za působení poměrně značné síly těchto otáčejících se nástrojů je zhotoven na obráběném kuse závit. Materiál je tedy stlačován až do základu válcovacího nástroje a je válcován na potřebný rozměr.

Válcujeme závity od M4 do M16 v maximální délce závitu do 70 mm.