Výhody implementace dopravníkového systému ve výrobním závodě

Proč je implementace dopravníkového systému ve vašem podniku chytrým tahem? Automatizace výroby znamená zvýšení investic do vývoje produktů a nákladů na budovy a vybavení. Mnoho průmyslových závodů používá pro transport různé druhy dopravníků, na nichž je možné přepravovat téměř každý druh materiálu. Jsou přítomny v těžkém, energetickém i potravinářském průmyslu.

Volba vhodného řešení

Stávající výrobní prostředí musí reagovat na neustálé proměny požadavků trhu, časté změny produktů, těsný cenový rámec, samozřejmě s ohledem na minimalizaci obchodního rizika. Tyto náklady však lze významně snížit výběrem vhodného logistického řešení. Volba typu dopravníku závisí především na úkolech, které musí splňovat po dobu své životnosti. Dále musí být zohledněny také produkty, které ovlivňují jeho chod a náklady na provoz. Ty tvoří zejména náklady na energii, údržbu a náhradní díly.

Automatizace a stávající obchodní infrastruktura 

Jednou z největších výhod automatizace je to, že nezasahuje do vaší stávající obchodní infrastruktury. Výrazně se tak zkracuje doba implementace v porovnání s jiným řešením. Rozvoj podnikání závisí na výběru vhodného systému. Určující je, jak rychle bude možné vyrábět nebo využívat možnosti, které mohou ovlivnit čas uvedení nového produktu na trh. Mezi nejužívanější technologie patří zejména článkové (řetězové), pásové a závěsné dopravníky či válečkové dráhy.   

Tepna pro výrobní operace

Konfigurace systému z funkčních standardizovaných modulů umožňuje rychlou změnu kapacity a vede ke snadné implementaci. Ať už je to systém manipulace s materiálem nebo dopravník na letišti, skladu, výrobní lince, jedná se o důležitou tepnu pro vaše operace. Důležité jsou zejména vlastnosti – rozměry, hmotnost, ale i struktura či teplota přepravovaného nákladu. 

Modulární systémy

Systémy manipulace s materiálem jsou stále složitější a často se mění. JVM Metal navrhuje projekty inteligentních, modulárních systémů, které se snadno obsluhují a udržují, takže můžete splnit svůj závazek ohledně dodacích lhůt produktu.

Průmyslová automatizace výroby

Průmyslová robotizace a automatizace výroby nahrazuje nedostatek pracovní síly, zvyšuje přesnost a zrychluje výrobní procesy. Cílem je vždy zvýšení produktivity provozu stejně jako snížení poměru opakující se únavné ruční práce a množství vybavení. Dopravníky usnadňují práci pomocnému personálu u technologických linek a často napomáhají při snižování spotřeby energie. Obecně se tedy dá konstatovat, že dopravníky výrazně přispívají k celkovému zlepšení výroby a logistiky.